Bikester - sklep rowerowy online
Witamy rowerową jesień

OGÓLNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

Bikester

1. Szczegółowe informacje dotyczące naszej firmy znajdziecie z zakładce informacje prasowe .

2. Główne cechy naszych produktów i usług
W naszym sklepie internetowym, wszystkie najistotniejsze cechy poszczególnych produktów, znajdziesz, klikając bezpośrednio na dany produkt. W przypadku dodatkowych pytań, dotyczących produktów, prosimy o kontakt w dowolnym momencie z naszym działem obsługi klienta. Adres e-mail pod, który można wysyłać pytania to serwis[at]bikester.pl.

3. Zawarcie umowy
Przedstawione opisy produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowią wiążącej oferty z naszej strony. Termin zawarcia umowy pomiędzy klientem a naszym sklepem, zależy od wybranej metody płatności:

Przelewy24: W bikester.pl możesz zapłacić szybkim przelewem internetowym. Wybierając tę metodę płatności zostaniesz przekierowany do systemu Przelewy24, w którym wskażesz swój bank. Następnie należy zalogować się za pomocą danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność.

Karta kredytowa: Po dokonaniu zamówienia i kliknięciu „kup teraz”, zostaniesz przekierowany do kolejnego etapu, w którym należy podać numer swojej karty kredytowej, datę ważności oraz kod bezpieczeństwa w celu dokonania płatności. Kwota zostaje pobrana tylko w przypadku wysyłki towaru.

PayPal: Po dokonaniu zamówienia i kliknięciu „kup teraz”, zostaniesz przekierowany do systemu PayPal . Następnie należy się zalogować i potwierdzić płatność poprzez kliknięcie na przycisk „Zapłać teraz”. Po zakończeniu umowa pomiędzy stronami zostaje zawarta. Kwota zostaje pobrana natychmiast po zakończeniu procesu zamawiania.

4. Zastrzeżenia dotyczące zamówienia
Jeżeli zamówiony przez klienta produkt został wycofany ze sprzedaży i nie posiadamy go w magazynie, zastrzegamy sobie prawo do nie zaakceptować zamówienia lub do odstąpienia od umowy.

5. Ceny i dostawa
Podane ceny widniejące w naszym sklepie internetowym są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Dodatkowe informacje dotyczące kosztów wysyłki znajdują się tutaj . Zamawiając produkty z naszego sklepu internetowego, można dokonać wysyłki do następujących krajów: Polska

6. Informacje dotyczące gwarancji
Kwestie dotyczące gwarancji dla produktów dostarczanych z naszego sklepu, są wyraźnie określone dla poszczególnych produktów.

7.Prawo do odstąpienia od umowy
Anulowanie zamówienia / odstąienie od umowy
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, naleźy powiadomić nas (internetstores GmbH, Friedrichstraße. 6, 70174 Stuttgart, Germany, e-mail: serwis[at]bikester.pl) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (np. list wysłany pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Można także skorzystać z załączonego formularza odstąpienia od umowy, co jednak nie jest obligatoryjne.

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą klient zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że strony wyrażnie postanowił inaczej; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem czternastu dni. My ponosimy bezpośrednie koszty odesłania towarów. Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

O ile strony nie uzgodniły inaczej, prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów:

  • umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i na których produkcję decydujący wpływ ma indywidualny wybór lub ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb,
  • umowy na dostawę zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie,
  • umowy na dostawę nagrań dźwiękowych albo wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostawie.Przykładowy formularz odstąpienia od umowy

Jeśli klient chce anulować zamówienie, może skorzystać w podanego poniżej formularza lub użyć podobnych sformułowań:

— Do internetstores GmbH, Friedrichstraße. 6, 70174 Stuttgart, Germany, e-mail: serwis[at]bikester.pl:
— Niniejszym chcę/chcemy (*) z zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy sprzedaży następujących towarów (*) / świadczenia następujących usług (*)
— Zamówionej w dniu (*)/ odebranej w dniu (*)
— Imię i nazwisko klienta / klientów
— Adres klienta / klientów
— Podpis klienta / klientów (tylko w przypadku zgłoszenia pisemnego)
— Data_______________(*) Niepotrzebne skreślić

30 dni na zwrot towaru
Oprócz ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, towar można odesłać w ciągu 30 dni (licząc od następnego dnia po otrzymaniu towaru) bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, na adresinternetstores GmbH, Friedrichstraße. 6, 70174 Stuttgart, Germany, pod następującymi warunkami:

Towary nie mogą wykazywać żadnych oznak użytkowania i muszą zostać dostarczone do nas, kompletne i w oryginalnym opakowaniu w ciągu 30 dni. Ponosimy koszty transportu zwróconych towarów, jeśli klient zażąda zwrotu, wypełniając „etykietę zwrotną” na stronie naszego sklepu www.bikester.pl/etykieta-zwrotna.html.

Klient posiada ustawowo 14 dni na wycofanie się z umowy, a przy tym wszystkie prawa i gwarancje pozostają nienaruszone! Gdy ustawowe prawa odstąpienia od umowy wygasną, stosuje się zasady i warunki określone w zasadach anulowania zamówienia.

8. Techniczne kroki do zawarcia umowy i opcje jej korekty
Proszę zwrócić uwagę na nasz szczegółowy opis dotyczący sposobu i zasad panujących podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym oraz wprowadzania korekty, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Wszystkie te informacje znajdują się tutaj .

9. Przechowywanie i ujawnianie warunków umowy
Zapisujemy dane związane z zamówieniem i wysyłamy je wraz z naszymi OWH i ogólnymi informacjami do klientów poprzez e-mail. Informacje te w razie konieczności znajdziesz tutaj . Wszystkie dane związane z zamówieniem można przeglądać w dowolnym czasie otwierając zakładkę "Moje konto".

10. Warunki dotyczące gwarancji
Wszystkie produkty, które można zamówić w naszym sklepie internetowym, są objęte ustawowym prawem gwarancji, chyba że regulacje w pkt 3 OWH stanowią inaczej

11. Skargi / rozstrzyganie sporów online
Jeśli klient chce złożyć zażalenie, musi podać powód jego złożenia i może to zrobić na wyznaczonej przez Komisję Europejską stronie internetowej będącej Internetowym Systemem Rozstrzygania Sporów oraz Składania Skarg. Skarga taka przekazywana jest do nas. Otwórz poniższy link, a następnie postępuj zgodnie z podanymi tam instrukcjami:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

W przypadku zaistnienia sporu nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w alternatywnym postępowaniu zażegnywania sporów z udziałem konsumentów przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

W każdej chwili możesz również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta:

E-mail: serwis[at]bikester.pl

12. Język umowy
Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.