Bikester - sklep rowerowy online
14 DNI NA ZWROT TOWARU
DARMOWA WYSYŁKA OD 499 ZŁ,-6

RECYKLING ZSEE I BATERII

Zgodnie z obowiązującymi w UE dyrektywami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE, ang. WEEE), baterii, akumulatorów i opakowań każde państwo członkowskie UE ma własny system zbiórki oraz recyklingu.

Wszystkie produkty Internetstores objęte Dyrektywą w sprawie ZSEE i dostępne na rynku od 15 sierpnia 2005 r., a także wszystkie baterie i akumulatory firmy są oznakowane symbolem przekreślonego pojemnika na śmieci na samym produkcie lub na jego opakowaniu. Symbol ten przypomina o możliwości recyklingu starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie należy wyrzucać do kosza na śmieci — zamiast tego należy je przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu z korzyścią dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Więcej informacji o miejscach zbiórki zamieszczamy poniżej. Można je także uzyskać w miejscowym urzędzie gminnym oraz zakładzie oczyszczania.

RECYKLING ZSEE

Jako producent urządzeń elektronicznych, firma Internetstores jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (pod numerem 000104464) ZSEE z gospodarstw domowych (od konsumentów) Zgodnie z wymogami polskich przepisów dotyczących ZSEE Internetstores zapewnia finansowanie przetwarzania i recyklingu zużytego sprzętu zwróconego do wyznaczonych punktów zbiórki. W celu zagospodarowania ZSEE od konsumentów firma Internetstores dołączyła do organizacji Biosystem. Konsumenci mający ZSEE, który powinien trafić do recyklingu, mogą skorzystać z publicznych punktów zbiórki, zasięgnąć informacji o punktach zbiórki w urzędzie gminy albo przejść w tym celu do witryny internetowej Biosystem pod adresem https://www.biosystem.pl/

RECYKLING BATERII

Jako producent baterii i akumulatorów firma Internetstores jest zarejestrowana w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (pod numerem 000104464) W celu zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów od konsumentów firma Internetstores dołączyła do organizacji Biosystem. Konsumenci mający baterie lub akumulatory, które powinny trafić do recyklingu, mogą skorzystać z publicznych punktów zbiórki, zasięgnąć informacji o punktach zbiórki w urzędzie gminy albo przejść w tym celu do witryny internetowej Biosystem pod adresem https://www.biosystem.pl.